SUOMEN TURVAKAMERA OY:N TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTELY

Suomen Turvakamera Oy on osa kansainvälistä huipputeknologia- ja verkkopalveluja
toimittavaa Teleste Oyj:tä. Suomen Turvakamera Oy:n on tähän asti toiminut
kameravalvontajärjestelmien toimittajana loppuasiakkaille huolehtien
videovalvontajärjestelmien suunnittelusta, myynnistä, fyysisestä asennuksesta,
konfiguroinneista (video- ja IT) ja ylläpidosta. Suomen Turvakameran liiketoimintamalli on
poikennut muusta Teleste Oyj:n yleisesti käytössä olevasta videovalvontaliiketoimintamallista,
jonka mukaan ratkaisut toimitetaan järjestelmäintegraattoreille ja turvallisuusalan urakoitsijoille toimitettavaksi loppuasiakkaille.

Suomen Turvakamera Oy:n toiminta on päätetty muuttaa siten, että se noudattaa Teleste
Oyj:n liiketoimintamallia. Tämän mukaisesti, keskittymme jatkossa toimittamaan loppuasiakkaan tarpeita
palvelevia kokonaisratkaisuja järjestelmäintegraattoreille ja turvallisuusalan urakoitsijoille edelleen toimitettaviksi loppuasiakkaille. Tässä yhteydessä toimintamme tulee keskittymään videovalvontajärjestelmien suunnitteluun ja myyntiin sekä konfigurointiin ja ylläpitoon suurasiakkaille.

Uskomme tämän järjestelyn kautta pystyvämme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin.
Olemassa olevista asiakkaista tulemme luonnollisesti pitämään huolta olemassa
olevien sopimustemme ja muiden velvoitteidemme mukaisesti.

 Linkki Teleste Oyj:n sivuille